Memohon Pinjaman

Maklumat Peribadi


Title
Status Perkahwinan
Name penuh seperti dalam KP / Pasport
(Baru) No KP / No Passport
(Lama) No KP / No Passport
Tarikh Lahir
 
Bangsa
E-mel
Alamat
Alamat Baris 2
Bandar
Poskod
State
 
Pemilikan hartanah

Tempoh Penginapan
Jumlah tahun :
Jumlah bulan :
Telefon Bimbit
Telefon Rumah

Maklumat Pekerjaan


Nama Syarikat
 
Alamat Syarikat
 
Telefon Syarikat
Tempoh PerkhidmatanLength of Service
Jumlah tahun :
Jumlah bulan :

Talian Kecemasan [ Keluarga Terdekat atau relatif (tidak tinggal dengan anda) ]


Nama Talian Kecemasan
Nombor Talian Kecemasan
Hubungan dengan Pemohon
Alamat Talian Kecemasan
 

Maklumat Pinjaman


Motosikal Model
 
Duit Muka (RM)
Tempoh Ansuran
 
Bank
Nombor Akaun Bank
Salinan / Imbasan I.C (sekurang-kurangnya 800x600 JPG)
 
Imbasan 3 Bulan Terkini Slip Gaji
 

* Kami berhak menolak permohonan ini tanpa memberi apa-apa penjelasan dan dokumen yang dikemukakan untuk permohonan ini tidak akan dikembalikan.
* Terma dan syarat.

NAIK